/ Президентство на Р България
Държавният културен институт към министъра на външните работи стана член на европейската мрежа на културните институти EUNIC
Държавният културен институт към министъра на външните работи (ДКИ) беше приет за пълноправен член на европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Кандидатурата на ДКИ беше единодушно одобрена от членовете на EUNIC в рамките на Общото събрание на мрежата, което се проведе в Толедо, Испания.
 
Съгласно установените процедури, кандидатурата на ДКИ беше предложена по официален път пред ръководството на EUNIC от Министерството на културата – пълноправен член и представител на България в европейската структура. По време на заседанието на Общото събрание ръководството и екипът на Държавния културен институт, които се включиха чрез онлайн връзка, направиха подробна презентация на дейността на ДКИ, на структурата и приоритетите му, в рамките на която членовете на EUNIC имаха възможност да се запознаят с основните аргументи за разширяване на участието от българска страна.
 
Членството на ДКИ в EUNIC ще разшири възможностите за по-добрата координация на участието на българските дипломатически и консулски представителства в общите проекти в областта на културата с партньори от Европейския съюз и от трети страни. Това ще означава и увеличени възможности за включването на българския културен сектор в международния културен обмен. За ДКИ това е нова, важна стъпка за неговата дейност в областта на културната дипломация.
 
Основана през 2006 г., EUNIC – асоциацията на националните европейски културни институти, е мрежа от организации, развиващи международни културни отношения. Заедно със своите партньори EUNIC създава европейско културно сътрудничество в повече от 100 страни по света с мрежа от 132 клъстера, в които активно участие взимат Българските културни институти в чужбина, опирайки се на широкия опит на своите членове от всички държави - членки на ЕС и асоциирани страни (https://www.eunicglobal.eu/about).
 
EUNIC промотира важната роля на културата в международните отношения и участва активно в изпълнението на европейската културна политика. Мрежата активно си партнира с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и с Делегациите на ЕС в страни извън Съюза. EUNIC е платформа за споделяне на знания и за изграждане на капацитет между своите членове и партньори.
 
 
 
МВнР