Парламентът прие новия антикорупционен закон

Народно събрание
Народно събрание / БГНЕС, архив
Парламентът прие на второ четене всички текстове от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със закона се създава единен антикорупционен орган - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Комисията няма да разглежда анонимни сигнали.

Антикорупционният орган ще ползва безплатно градския транспорт


Членовете ще преминават проверка за почтеност, която има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

На първо четене: НС прие да се създаде антикорупционен орган

Председателят на ПГ на ГЕРБ и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов благодари за всички депутати за приетия закон и изрази увереност, че той ще доведе до по-голяма ефективност в борбата с корупцията, ще отговори на очакванията и потребностите на избирателите и на препоръките на ЕК.

Членовете на новия антикорупционен орган с привилегии

Крум Зарков от БСП подчерта, че са необходими резултати. Ние ще сме тук и след няколко месеца ще питаме къде са те, каза той.
 
БТА