парламент гласуване
парламент гласуване / БГНЕС
Отпада разпоредбата, според която общинските съветници не могат да бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината. Това решиха на първо четене депутатите с поправки в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В мотивите си вносителите от "Обединени патриоти" обясняват, че това задължение се е породило заради антикорупционния закон, в чийто обхват попаднаха и общинските съветници.

Спорните разпоредби обаче не правели разлика между договори от различен характер и че тези договори са сключени преди ограничението, а те са дългосрочни.

В поправките се предвижда още, че за общинските съветници, включително за председателя на общинския съвет, не е налице частен интерес при приемането на бюджета на общината и определяне възнагражденията на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

Депутатите решиха още да има възможност заседанията на общинските съвети да се провеждат дистанционно, не само по време на извънредно положение.