/ Георги Димитров
Парламентът ратифицира договора за изменение на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA), който предвижда за сметка на останали неизразходвани средства след възлагане на всички поръчки по отделните линии да се придобият още три ракети Sidewinder AIM 9Х Block II, контейнер и резервни части за тях.

Преди повече от месец, на 6 април т.г., законопроектът за ратифициране на договора беше одобрен на първо четене, а днес и на второ четене. 

Договорът няма да бъде обнародван в "Държавен вестник". От страна на американското правителство е отправено искане подписаното писмо за предлагане и приемане на оферта (LOA BU-P-AAD А1) да се третира като съдържащо контролирана некласифицирана информация (Controlled Unclassified Information-CUl), която не би следвало да става публично достояние.
БТА