/ iStock/Getty Images
От 11 юни до 12 юли в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail: izbori2021@mvr.bg, гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Започва предизборната кампания за вота на 11 юли

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Изтеглиха жребия за номерата в бюлетината за изборите

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.