Много въпроси и важни гласувания очакват депутатите в петъчния парламентарен контрол

/ БГНЕС
Законодателни промени, с които се определят правото на избор по коя формула да се изчисляват пенсиите на пенсиониращите се до 2023 година и новите санкции за родители, които допускат отсъствия на децата си от детската градина или училище без уважителна причина, ще бъдат гласувани на второ четене в пленарна зала днес. Депутатите ще задават и въпроси в рамките на петъчния парламентарен контрол. На въпроси ще отговарят вицепремиерът Екатерина Захариева и министрите Владислав Горанов, Бисер Петков, Емил Караниколов и Теменужка Петкова.

Какво трябва да направим, ако искаме изчисляване на пенсията по старите правила?
 
Новите пенсионери, които желаят изчисляване на пенсията по старите правила, ще попълват специален раздел от формуляра за пенсиониране, в който ще посочват това свое желание, а Националният осигурителен институт ще изчислява пенсията и по двата варианта и ще отпуска по-благоприятния за човека размер на пенсията. Това предвиждат окончателните поправки в Кодекса за социално осигуряване, които бяха гласувани от социалната комисия и днес ще бъдат разгледани на второ четене в пленарната зала.
 
Изборът ще бъде възможен до началото на 2023-та година, като изчисляването на пенсията по старата формула ще става след предоставяне на документи за осигурителния доход през трите най-добри години преди 97-ма, а още по-лесно ще е пресмятането, ако човек осигури документ и за следващите три години до 2000-та.

Как ще изчислява НОИ новите пенсии?
 
Хората, които вече са подали заявления от началото на тази година, ще могат да изберат изчисляване по старата формула в срок от 6 месеца след влизането в сила на поправките.
 
Другият законопроект предвижда месечните социални помощи да се обвържат с редовното посещаване на подготвителна група и училище, както и с полагането на общественополезен труд.

Отнемат за година детски надбавки при 5 неизвинени отсъствия в месеца
 
Според текстовете детските добавки ще се отнемат от родителите и дават на учебното заведение за срок от една година, ако дадено дете отсъства поне 3 дни от детска градина или поне 5 учебни часа от училище. Депутатът от ГЕРБ Галя Захариева обясни идеята на тези санкции:
 
„В крайна сметка ако ние наистина искаме и сме водени от това, че мястото на детето е в училище, трябва да има и такава мярка, която максимално да респектира и да мотивира родителите, а именно децата да изпълняват своя основен ангажимент - да бъдат в училището или в детската градина“.
 
Вчера депутатите от социалната комисия отхвърлиха предложение на Националната мрежа за децата, според което детските добавки се отнемат от родителите при допуснати 10 неизвинени отсъствия, вместо при 5.