Младша адвокатка съди Пловдивската колегия
Младша адвокатка съди Пловдивската колегия / netinfo

Спечелилата конкурс за младши адвокат Таня Янева съди Пловдивската адвокатска колегия за отказан достъп до публична информация. Делото е обявено за решаване от Окръжен съд Пловдив в едномесечен срок.

Причината за завеждане на дело от Янева е отказът на Пловдивската адвокатска колегия да разкрие източниците, които пораждат задължението на новопостъпилите младши адвокати да плащат встъпителна вноска, за да бъдат вписани в посочена от тях адвокатска колегия, което им дава право да упражняват професията си.

Според председателя на Пловдивската адвокатска колегия Емилия Недева, размерът на встъпителната такса се определя от Общото събрание на адвокатската колегия и от Съвета на същата, а информацията е достъпна за членовете на колегията. В момента, когато Янева е поискала информация, те не е била член на колегията, каза Недева. Размерът на встъпителните вноски се определя от Общото събрание и е взета още при гласуването на бюджет 2006 на колегията.

Според Недева издържалият изпита за адвокати може да се запише в друга колегия и пак да работи в Пловдив. Тя мотивира отказа за достъп до информация на Янева с факта, че Адвокатската колегия е професионална формация, която не е държавна институция и не е субект на Закона за достъп до публична информация. Недева счита, че ако юристите нямат средства да започнат самостоятелна практика като адвокати и не могат да си позволят да плащат такси и да издържат кантора, да си потърсят държавна работа.

Встъпителните такси за вписване като младши адвокат зависят от трудовия стаж, който има кандидатът. В Пловдив е приета най-ниската встъпителна вноска за току-що завършилите юристи, която е в размер на 360 лева, но има случаи, в които тази такса достига до 5 000 лева, установи репортерско проучване.

Други новини от Пловдив