/ Георги Димитров
Чрез Министерството на иновациите и растежа до края на годината ще се предоставят 735 милиона лева безвъзмездна помощ на малки и средни фирми, съобщи пред журналисти в сряда министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. От тях 600 млн. лева са от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това са 5 милиона лева на ден за най-уязвимите фирми в нашата икономика, каза Пулев.

министерство на иновациите Александър Пулев
Георги Димитров

Служебният министър на иновациите и растежа представи пред журналисти екипа си и приоритетите в работата на министерството в подкрепа на българския бизнес по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). 

министерство на иновациите Александър Пулев
Георги Димитров

Единствено в МИР вече е отворена за кандидатстване процедура "Технологична модернизация в МСП" с общ бюджет 260 милиона лева. Тя е отворена на 22 юли и за нея може да се кандидатства до 21 септември, като вече са подадени 18 предложения. По процедурата ще бъдат подкрепени предприятия в секторите "Преработваща промишленост", ВиК услуги, "Управление на отпадъците", "Творчески индустрии", "Медии", "Далекосъобщения", "Научни изследвания" и други. 

министерство на иновациите Александър Пулев
Георги Димитров

Парите са осигурени благодарение на добрата работа на хората от МИР, посочи министър Пулев.

Следващите процедури, свързани с безвъзмездни средства до края на годината по ПВУ, са за ИКТ решения и киберсигурност за малките и средни фирми с очаквано начало от септември с бюджет 30,6 млн. лева и подкрепа за 1400 фирми.

министерство на иновациите Александър Пулев
Георги Димитров

МИР ще подпомогне инвестиции за възобновяеми източници на електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение (батерии). Очаква се процедурата да бъде обявена до края на годината. Бюджетът й е от 200 млн. лева.

министерство на иновациите Александър Пулев
Георги Димитров

Министерството подготвя и подкрепа за иновативни фирми, получили висока оценка по рамковата програма "Хоризонт 2020" и рамковата програма "Хоризонт Европа". Общият планиран бюджет по тази схема е 118,5 млн. лева.
БТА