Николай Денков
Николай Денков / БГНЕС
Николай Денков - ротационен министър-председател за първите 9 месеца

Николай Денков е роден през 1962 г. в Стара Загора. През 1987 г. завършва Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г. е доцент, от 2007 г. е доктор на химическите науки, от 2008 г. е професор по физикохимия. От 2004 г. до 2008 г. е заместник-декан на Факултета по химия и фармация, след което до 2015 г. е ръководител на Катедра „Инженерна химия“. От 2017 г. е ръководител на лабораторията „Активни формулировки и материали“ към факултета.

През 2018 г. Николай Денков става член-кореспондент на БАН. През 2021 г. Събранието на академиците на БАН го избира за академик в областта на природоматематическите науки, направление „Химически науки“. От 2019 г. акад. Николай Денков е член на европейската научна академия „Academia Europеa“.

От 12 август 2014 г. до 5 април 2016 г. Николай Денков е заместник-министър на образованието и науката.

Той е служебен министър на образованието и науката в правителството на Огнян Герджиков. От 12 май 2021 г. е служебен министър на образованието и науката в двете служебни правителства на Стефан Янев, а от 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г. е министър на образованието и науката в правителството на Кирил Петков.

В класацията на Станфордския университет в САЩ за 2021 г., в която попадат 73 български учени, акад. Николай Денков е на 727-о място в „Химическа физика“.

На 25 октомври 2022 г. с указ на президента е удостоен с орден „Св.св. Кирил и Методий“ - огърлие, за заслуги в областта на образованието и науката.