При нисък кворум завърши първият ден от Общото събрание на съдиите, които трябва да изберат двама членове за Висш съдебен съвет /ВСС/. Кандидатите са двама - съдиите Марина Михайлова и Деян Денев.

Заради неучастващите съдии се наложи началото на общото събрание да бъде отложено с час. Така, в крайна сметка то започна с участието само на около 400 от близо 2200 имащи право на глас магистрати.

Двамата кандидати отговориха на въпросите и очертаха приоритетите си в работата, ако получат подкрепа.

Марина Михайлова определи като свои приоритети обучението на магистратите, независимостта им, оценяването, повишаването и преместването. Тя се обяви и за дискусия в районните и окръжните съдилища преди предприемане на конкретни действия за реформа на съдебната карта. Според нея, ВСС приоритетно трябва да използва механизмите за поощренията на магистратите. Михайлова поиска и електронизиране на всички процеси на съдебната власт.

За Деян Денев предизвикателства пред ВСС са възможността да се откликне на обществените очаквания за качествена съдебна реформа, отстояването на независимостта на съдебната власт и утвърждаване на нейния авторитет, реформа на съдебната карта и електронно правосъдие.

Той е на мнение, че са нужни законодателни промени в състава, структурата и избора на членове на ВСС като мерки за отстояване на независимостта на съдебната власт. Според него съставът на ВСС е добре да се обновява периодично като членовете не се откъсват от основните си професии за дълъг период.

Гласуването за двамата кандидати е следващата събота.
 
БТА