/ Getty Images
Парламентарната група "Изправи се БГ! Ние идваме!" (ИБГНИ) с председател Мая Манолова внесе проект на Решение за представяне на отчет от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за изпълнението на бизнесплановете на ВиК-операторите за периода 2017-2020 г. и одобряването на бизнесплановете им за 2022-2026 г. Срокът за внасяне на доклада е 1 октомври 2021 г. Това съобщиха от пресофиса на формацията.

С решението се възлага на КЕВР да предостави отчет за инвестициите в качеството на услугите по ВиК за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. и процентите на загуби на вода за всеки ВиК-оператор, поотделно, към края на всяка година от 2017 г. до 2021 г.

Енергийният регулатор трябва да посочи и кои ВиК- оператори са внесли бизнесплановете си за новия регулаторен период - 2022 г.-2026 г., към 30 юни 2021 г., кои не са внесли и по какви причини.

При публикуването на бизнесплановете за следващия регулаторен период става ясно, че е предвидено ново поскъпване на водата, като на места увеличението е двойно, отбелязват от политическата формация. Средното планирано поскъпване за страната за следващите пет години е 65 на сто. За области като Сливен водата ще поскъпне от 2,37 лв. през 2021 г., до 5,40 лв. през 2026 г., което е 127 процента увеличение на цената. В Шумен водата ще достигне 6,47 лв. след пет години, посочват вносителите в мотивите към проекта на решението.

Те допълват, че съгласно годишния доклад и сравнителен анализ на КЕВР за състоянието на ВиК-сектора в България за 2019 г., от общо 720 показателя за качество, утвърдени в бизнесплановете, са изпълнен 388, което е 54 на сто.