/ ThinkStock/Getty Images
Хората с увреждания с помощи за наем на жилище няма да представят документ за платения наем
99598
Хората с увреждания с помощи за наем на жилище няма да представят документ за платения наем
  • Хората с увреждания с помощи за наем на жилище няма да представят документ за платения наем
Хората с увреждания, които получават месечна помощ за наем на общинско жилище, не трябва да представят документ за платения наем, за да получат добавката - това става ясно от становище на Върховната административна прокуратура, с което тя протестира пред Върховния административен съд разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Изискването за представяне на този документ няма законово основание и може да лиши хората от вече отпуснатата им помощ, се казва в становището.
 
Според две алинеи от правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, месечната добавка за наем на общинско жилище за хора с трайни увреждания се изплаща след представяне на документ за направения разход, и че при необходимост този документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация.

Как 38-годишна жена с увреждане реши да отиде в дом
 
Според прокуратурата това изискване противоречи на Закона за интеграция на хората с увреждания, тъй като в него е записано, че с правилника се определят условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката за социална интеграция. С изискването за представяне на документа обаче, правилникът въвежда условие не за отпускането, а за изплащането на добавката, а такова изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт, обясняват от прокуратурата.
 
От становището става ясно и, че въведеното изискване затруднява хората с увреждания, и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата помощ. В подкрепа на това, от прокуратурата припомнят, че законът е въвел срок от три месеца за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция. Оспорените разпоредби противоречат и на общите принципи на административния процес – съразмерност, последователност и предвидимост, се казва в становището.