/ БТА
Министерският съвет определи заместник министър-председателя по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, съобщи пресслужбата на служебния кабинет.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Освобождават председателя на Държавна агенция „Разузнаване”

Той работи на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.
БТА