дете мъж слънце
дете мъж слънце / iStock/Getty Images
Депутатите приеха окончателно поправки в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с които се защитават правата на осиновителите.

Щъркелов ден празнуваха осиновени и осиновители

С текстовете, внесени от „Обединени патриоти“, се предвижда и при осиновяване на дете в облагаемия доход от трудови правоотношения да не се включва стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи. Досега такъв беше редът при раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството.

По този начин се преодолява пропуск в закона, който би ощетил осиновителите.

Разкриха престъпна група за осиновявания на деца от България


Поправки в ЗДДФЛ бе внесла и БСП, като червените предлагаха данъчни преференции за семействата с деца, но текстовете не бяха одобрени от мнозинството.

Депутатите в спор за демография: Колко деца се правят в панелките

Именно тези предложения предизвикаха и бурния дебат между управляващи и опозиция във вчерашния ден, когато не стигна времето на депутатите да гласуват законопроекта. Затова и разглеждането на текстовете бе в днешното пленарно заседание.