С 30% ще се увеличат директните плащания за българските земеделци
С 30% ще се увеличат директните плащания за българските земеделци / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Ще има увеличение на директните плащания за българските земеделски производители с около 30%, като желанието на страната ни е това да бъде факт от началото на 2014 г. Това съобщи за Дарик евродепутатът от групата на ЕНП Мария Неделчева. В интервю за предаването „Европа сега” тя коментира хода на дебатите по реформата на Общата селскостопанска политика. По думите на Неделчева разговорите по темата навлизат в най-решителната си фаза и към момента аргументите на България се чуват в ЕК.

Според българския евродепутат несъмнено увеличение на директните плащания ще има, въпросът е доколко това ново разпределение ще бъде такова, че да поставя в равни условия новите и старите страни членки на ЕС. „Знаете, че ние от самото начало се борим за 100-процентово изравняване, но на този етап това, което имаме като индикации е за увеличение около 30%, което не е никак лошо, когато се вземат предвид показатели като стандарт на живот и начин, по който е организирано земеделието", обясни Мария Неделчева.

„Хубавата новина е, че на този етап увеличението за нашите земеделци със сигурност ще достигне 30%. Това не бива да ни удовлетворява, то е една първа решителна крачка. Сега трябва да се съсредоточим върху това да постигнем още по-голямо увеличение и най-вече то да бъде факт на 1 януари 2014 г., а не 2016 г. както е записано в сегашните текстове”, обясни още евродепутатът от групата на ЕНП.

Тя обобщи, че битката е за три неща - освен за 2014 г., за максимално опростени критерии и за инструменти, които да са адекватни на реалностите на страната. Ще се опитаме просто след 2014 г. нашите земеделски производители да не се сблъскват със сегашните недостатъци всеки ден, допълни Мария Неделчева.

Еврокомисарят по земеделие Дачиан Чолош е уверил, че 2011 г. няма да бъде единствената поставената годна като референтна (бел. ред. на базата, на която се прави планирането). „2011-та ще бъде референтна само за брой земеделски производители, които са се регистрирали. Но тъкмо заради страни като България, в които потенциалът за обработваема земя е много голям, следващата референтна година за обработваемите площи ще бъде 2014 г.”, обясни още евродепутатът.

По повод идеята за таван на евросубсидиите, който да ограничи броя на агромилионерите Мария Неделчева коментира, че такава мярка е приета на ниво Европейска комисия, като целта й е европейските средства да бъдат насочени към малките и средни земеделски производители, които реално имат нужда от тях.

„За момента правилото е следното - от 150 000 до 200 000 евро получават с 20% по-малко субсидии, от 200 000 до 250 000 евро - с 40% по-малко, от 250 000 до 300 000 евро - 70% по-малко. А всеки производител, получаващ над 300 хиляди евро субсидии, няма да има повече право на такива”, обясни Мария Неделчева правилото, предложено от ЕК.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. ноември 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете, активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.