/ ThinkStock/Getty Images
След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, съобщиха от Министерството на енергетиката.

С изграждането им ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - „Балкански поток“. Проектът ще осигури необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“ в България. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници и ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара. “Участието на международни компании гарантира реализацията на проекта за разширение на газопреноната инфраструктура да се реализира в заложените срокове”, заяви изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов.

България и Турция подготвят споразумение за междусистемно свързване


“С днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България”, подчерта министър Теменужка Петкова. По думите й правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Общата стойност на договора е 350 832 437,59 лв.

Премиерите на България и Гърция дадоха началото на изграждането на междусистемна газова връзка


Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания.
 
БГНЕС