Отчетоха 0.3% дефлация
Отчетоха 0.3% дефлация / © Thinkstock/Getty Images

Националният статистически институт отчете дефлация от 0.3 на сто за февруари спрямо януари.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.3 на сто, а годишната инфлация за февруари 2016 г. спрямо февруари 2015 г. е минус 0.5 на сто.

Средногодишната инфлация за периода март 2015 - февруари 2016 г. спрямо периода март 2014 - февруари 2015 г. е нулева.