Мислят за удължаване на сроковете за давност
Мислят за удължаване на сроковете за давност / netinfo


Сроковете на давност на несъбираемите вземания да се удължат. Това обсъди премиерът Сергей Станишев с ръководството на Агенцията за държавни вземания. Освен удължаването на сроковете е разгледана и възможността за публично оповестяване на имената на длъжниците.

Ръководството на Агенцията за държавни вземания трябва да представи пред премиера доклад с конкретни мерки и срокове за подобряване на публичните и частните държавни вземания. Задачи, свързани с повишаването на приходите в бюджета, получиха лично от Сергей Станишев през миналата седмица и директорите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

От началото на годината неизплатените задължения към бюджета могат да се погасяват и чрез доходи и имущество в страни от Европейския съюз, ако длъжникът има такива.

От 1 януари Агенцията за държавни вземания може да изпраща искания в друга държава членка.

Работата на ведомството ще стане по-ефективна, като се потърсят резерви при анализ на структурата на вземанията и в стимулирането на служителите. Премиерът Станишев е препоръчал да се подобри координацията с приходните администрации, МВР и прокуратурата особено при провеждането на търгове за продажба на имущество на длъжници.

За първите пет месеца на 2007 година Агенцията за държавни вземания е събрала над 130 милиона лева, съобщи изпълнителният директор Венцислава Петкова. Прогнозите са, че общо събиранията за тази година ще са по-големи от миналогодишните. През 2006 г. те бяха над 282 милиона лева.