/ ThinkStock/Getty Images
Линията на бедност през 2019 година ще бъде в размер от 348 лева, реши правителството. Новият размер е с 8.4 процента по-висок спрямо сегашния и e най-близо до размера на линията на бедност по Евростат, който е 351 лева.

Над 2300 лв. месечно са нужни за нормален живот на четиричленно семейство
 
2,2 млн. българи живеят под линията на бедност

Линията на бедност показва минимумът от средства на месец, които са нужни за покриване на жизнените потребности на хората от храна и нехранителни стоки и услуги. Изборът на размера от 348 лева за догодина е съобразен със съотношението между разходите за тези стоки и услуги, съответстващо на средното за 20 процента от най-бедните домакинства у нас.
 
Според последното изследване на КНСБ за издръжката на живот у нас към второто тримесечие на годината, над 30 процента от домакинствата у нас живеят с доход на човек до линията на бедност, а месечната издръжка на четиричленно семейство е нараснала с 36 лева от началото на годината.