Инвестират близо 7 млн. евро в пограничния район между България и Македония

/ ThinkStock/Getty Images
В пограничния район между България и Македония ще бъдат инвестирани 6,9 млн. евро. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Средствата са предвидени за финансиране на проекти по обявената днес втора покана за набиране на предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество между двете страни с управляващ орган МРРБ.
 
Набират се проекти по трите приоритетни оси на програмата - "Околна среда", "Туризъм" и "Конкурентоспособност", като кандидатстването ще е изцяло електронно. Срокът е 11 май 2018 г.
 
Борисов: Този който инвестира на Балканите, той ще има влияние

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона. Това ще допринесе за съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион и по-ефикасно използване на ресурсите. Цели се повишаване капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти, посочиха от регионалното министерство.
 
Допустими за финансиране ще бъдат проекти от трансграничния регион, включващ областите Кюстендил и Благоевград в България, както и Североизточен, Източен и Югоизточен регион на Македония.
 
Инвестират над 12 млн. евро в пограничния район между България и Сърбия

Проектни предложения по поканата могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени организации, асоциации на защитени територии, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни и социални институции, научно-изследователски институти, агенции за развитие, централни и регионални служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.