Екоминистърът се надява България да не бъде осъдена по делото за защитена зона „Калиакра
Екоминистърът се надява България да не бъде осъдена по делото за защитена зона „Калиакра / снимка: DarikNews.bg, Eмилия Укова

Наказателната процедура, която ЕК започна срещу България заради екологични нарушения в защитена зона „Калиакра", е в последната си фаза и всеки момент делото ще се внесе в съда. Това обяви в Каварна министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Тя припомни, че страната ни е обвинена в неспазване на директивата за биоразнообразие, тъй като е разрешила строителство на вятърни паркове и вилни селища в защитени зони.

Михайлова подчерта обаче, че вече са предприети действия, които могат да доведат до отпадане на част от обвиненията. „Ние можем да влезем в съда, можем да бъдем съдени, но ако докажем разумна воля и ясен план за действие, няма да бъдем осъдени", коментира министърът. На този етап защитената зона "Калиакра" вече е разширена, обявена е допълнителна зона „Било", забранено е строителството на каквито и да било съоръжения на територията на Калиакра и се подготвя план за управление на зоната. „Разчитам, че ЕК ще оцени усилията на правителството и ще преразгледа и ревизира част от обвинителния си текст срещу България", заяви министърът.

„При решаване на въпросите със защитените зони и територии трябва да се има предвид мнението на природозащитните организации и на местната общност", коментира още Искра Михайлова. По думите й за цялото Черноморско крайбрежия трябва да има два основополагащи документа, които да регулират взаимоотношенията на всички заинтересовани страни. Това са Общите устройствени планове /ОУП/ на общините и плановете за управление на защитените зони, които ще определят териториите, на които може да се строи и тези, на които не може.

Защитените зони по "Натура 2000" не са резервати, подчерта Михайлова. „Към днешна дата всички приемат защитените зони като резервати, в които е забранено да се прави каквото и да било и точно заради това има негативна реакция от гледна точка на общините, но аз съм убедена, че ние можем да намерим пресечната точка и да намерим начин за ефективни инвестиции, които да бранят и околната среда", каза Искра Михайлова.

Първите планове за управление на защитени зони вероятно ще бъдат за Калиакра и Било, тъй като в района има най-голяма концентрация на инвеститорски интерес. Планира се целият ресурс от новата оперативната програма за биоразнообразие през следващата година да бъде посветен на изработване на планове за управление на зоните в „Натура 2000" .

Искра Михайлова посети Каварна, за да разгледа вятърния парк на фирма „Ей И Ес България". „Дотук при всички проверки е доказано, че вятърният парк на тази компания спазва изискванията за защита на природата и птиците и аз съм тук, за да видя по какъв начин работят инвеститорите, които спазват правилата и нормите", каза Михайлова. Тя присъства на официалното връчване на дарение - дигитален рентгенов апарат, което фирмата прави за болницата в Каварна.