Далкия купува акциите на Топлофикация-Варна
Далкия купува акциите на Топлофикация-Варна / netinfo

Агенцията за приватизация избра „Далкия Интернешанъл”, Франция, за участник, спечелил конкурса за продажбата на 39 648 броя акции, представляващи 100 процента от капитала на "Топлофикация-Варна". Това съобщиха от Агенцията.

„Далкия Интернешанъл”, Франция, предложи цена 6 780 000 евро. На второ място е класирана английската компания "ENER-G PLC" - с цена 6 200 026 евро .

Сделката подлежи на одобрение от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Договорът за приватизация ще бъде сключен в шейсетдневен срок от датата на решението за избор на купувач.