Бойко Борисов
Бойко Борисов / БГНЕС
По окончателни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., или 1.8% от БВП. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Премиерът Борисов също препубликува данните на своя профил във Facebook и изтъкна, че държавата спазва ангажимента си следващите поколения да не бъдат обременявани с дългове.

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1 667 млн. лв., или 1.5% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 150 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - излишък от 104 млн. лева.

България е първа в ЕС по риск от бедност (ВИДЕО)

Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 431 млн. лв., или 22.3% от БВП, съобщиха от НСИ.Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. Всяка държава членка по регламент предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.
НСИ