Врачанския онкодиспансер и НБУ - в ползотворно сътрудничество
Врачанския онкодиспансер и НБУ - в ползотворно сътрудничество / МДОЗС

Проф.д-р Живка Винарова,д.п.н. Ръководител  департамента по „Медикобиологични науки" към НБУ днес бе на посещение в МДОЗС Враца. Посещението е част от образователното сътрудничество между двете институции.        

Целта на съвместната работа е обмен на експертна информация, анализ на теоретична и практически аспекти от академични и клинични резултати, предлагане на клинични и параклинични казуси, както и други практически умения като модели за обучение и квалификация.

Като част от сътрудничеството е и договореността работещите в Диспансера да повишат своята квалификация, или да се преквалифицират без приемен изпит в програмите на Департамента.  Ще бъдат избрани текущи форми на експертни консултации от водещи специалисти по здравен и болничен мениджмънт и информация на управлението на Диспансера, в съответствие с модерното електронно здравеопазване.

Университетът ще съдейства за участие на представители на Диспансера в български и международни образователни прояви за представяне на клинични и параклинични постижения.

От своя страна МДОЗС Враца ЕООД ще предоставя своята модерна клинична база за теренно обучение на студенти от НБУ, за подходящи учебни курсове, както и при разработване та техни дипломни работи и други образователни инициативи.

След посещението в МДОЗС Враца ЕООД, Управителя на МДОЗС Враца ЕООД д-р Жулиета Цолова и Ръководителя на департамент „Медикобиологични науки" в НБУ София проф. Винарова, бяха приети от кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов.