/ Община Видин
Заместник-кметът на Община Видин инж. Цветан Асенов се срещна с представители на Инициативния комитет от град Дунавци по тяхна молба, във връзка с възстановяване дейността на  животновъдна ферма в близост до населеното място. На срещата присъства Деница Славкова, директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана.

Инж. Асенов припомни, че намерението на новите собственици на обекта е той да заработи отново като свинеферма и даде думата на представителите на Инициативния комитет. Накратко те обясниха притесненията си и зададоха конкретни въпроси към Деница Славкова. Жителите на Дунавци се опасяват от евентуалното замърсяване на  въздуха и почвата с вредни емисии в бъдеще, вследствие работата на животновъдната ферма.

Започва ремонтът за „Защитено жилище“ в село Дунавци

Директорът на Регионалната инспекция отговори на всички въпроси и разясни някои подробности относно предприемането на действия, регламентирани от закона във връзка с опазване на околната среда и здравето на хората.

На срещата двете страни изразиха готовност да продължат диалога при желание от страна на Инициативния комитет, както с РИОСВ-Монтана, така и с всички други заинтересовани държавни и общински институции. Стана ясно, че ще бъдат спазвани всички законови разпоредби без компромиси.

Преди седмица беше проведена още една работна среща, на която присъстваха кметът на Община Видин Огнян Ценков с част от ръководния си екип и експерти от Общината, директорът на Регионалната здравна инспекция, представители на Областната дирекция по безопасност на храните и Областната дирекция „Земеделие”, имащи отношение по темата.