Срещата във Видин
Срещата във Видин / Десислава Крумова
Над 2200 имота ще бъдат засегнати от новото трасе в участъка Видин – Ружинци
В Областна администрация – Видин се проведе поредна работна среща за координиране на дейностите за своевременна подготовка на документите по проекта за модернизацията на трасето по път Е 79. На срещата присъстваха кметове и архитекти от петте общини – Видин, Димово, Грамада, Макреш и Ружинци, председатели на Общинските съвети, представители на държавни институции, както и инж. Юлия Загорчева – ръководител на проекта от Агенция „ Пътна инфраструктура“ и инж. Димитър Калайджиев – член на екипа.

„Съвместната работа и съкратените срокове ще помогнат проекта да стане факт по-скоро. В следствие на  промяната на Закона за устройство на територията, влязла в сила от началото на тази година, е издадена заповедта на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане изработване на подробен устройствен план – парцеларен план“, каза Георгиева в началото на срещата.
От миналата седмица до момента, всички общини са предприели действия по обявяването на заповедта за разрешение изработването на проект на ПУП – ПП по надлежния ред. „Общините са изпратили за обявление в Държавен вестник съобщението за изработения подробен устройствен план – парцеларен план. Над 2200 имота ще бъдат засегнати от новото трасе в участъка от 3+757 км. до 61+750 км., като в момента тече уточняване собствеността на част от тях”, съобщи областният управител Албена Георгиева.

Главният архитект на община Видин обясни, че в сайта на община Видин е създаден специален банер, в който се съдържа информация относно процедурите по ЗУТ за одобряване на проект "Модернизация на път Е-79 "Видин-Ботевград", с цел улеснение на гражданите.
„Въз основа на одобрения ПУП – ПП, ще се проведат и отчуждителни процедури на засегнатите имоти в участъка по трасето. Успоредно с това ще се провеждат по график и процедурите за избор на изпълнител за строително – монтажните работи в участъка Видин – Ружинци“, каза още Георгиева и обобщи, че съгласувателните процедури са максимално ускорени.

В  най-кратък срок ще бъде направена проверка за възстановяване на собственост от общинските служби „Земеделие“. На свои заседания, общинските съвети на петте общини ще гласуват решения относно предварително съгласие за засягане на пасищата и мерите. Проектът на ПУП-ПП за участъка от трасето вече е изпратен за съгласуване до Държавните горски стопанства на Видин и Белоградчик, както и до РЗИ-Видин за издаване на здравно заключение.

В рамките на следващия месец, ще бъде проведена нова среща на областния управител с представители на АПИ и всички институции, участващи в процеса по модернизацията на трасето.
 
Областна администрация Видин