Глобиха собственици на заложни къщи, укривали сделки
Глобиха собственици на заложни къщи, укривали сделки / netinfo

18 заложни къщи на територията на Северозападна България са били обект на съвместна проверка на Комисията за защита на потребителите и икономическа полиция в Монтана.

Собствениците на заложните къщи са регистрирани като търговци. Според контролните органи преобладаващата част от собствениците на заложните къщи, които са регистрирани като търговци, познават законовите разпореди за извършването на този вид дейност.

Невписване на сключените сделки в регистъра са основните нарушения. Глобени са трима собственици на заложни къщи, двама са от Монтана. Санкцията е от 500 до 8000 лева.

Проверени са и средства за подслон и места за настаняване на хора. Извършени са общо 19 проверки в Монтана, Видин, Враца и Белоградчик.

Съставени са 8 акта за административни нарушения. В 5 от случаите глобите са за това, че вида и категорията на заведенията не отговарят на издаденото разрешение.