Пътен възел ще строят на Качица
Пътен възел ще строят на Качица / netinfo
Да бъде изграден пътен възел в района на “Качица” във Велико Търново решиха на извънредна сесия общинските съветници. Предложението за изграждането му бе подкрепено с 32 гласа “за”, т.е. от всички които присъстваха в залата. Територията, където ще бъде изграден пътният възел се намира между кварталите “Колю Фичето” и “Бузлуджа” при пресичането на главен път София – Варна и улица “Никола Габровски”. Одобреният проект предвижда създаването на вторичен градски център, където ще бъдат изградени пешеходни зони и транспортни връзки с останалата част на града.
Общинските съветници приеха и искането на Регионалния център на “E.ON - България” в Горна Оряховица за учредяване на право на строеж в кварталите “Колю Фичето” и “Картала”. Терените ще бъдат предоставени без търг или конкурс като върху тях електроразпределителното дружество ще изгради трафопостове.
На днешната сесия общинските съветници приеха предложенията за обособяването на самостоятелна структура “Плувни басейни” към Отдел “Образование и наука” в Общината. Според предложението това се налага преди пускането в експлоатация на басейна в училище “Емилиян Станев”. С мнозинство бе прието и обособяване на ученическо общежитие в сградата на училище “Георги Сава Раковски” във Велико Търново.
На следващата редовна сесия пред местния парламент ще бъде представен отчет за неприключилите сделки за замени на терени, които са частна общинска собственост. Това поиска Хасан Хаджихасан, чието предложение бе прието с мнозинство. Следващата редовна общинска сесия е насрочена за 8 март.