/ Община Свищов
След редица срещи на кмета на Свищов Генчо Генчев с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и съдействието на народния представител Цветан Цветанов, Общината успя да защити интересите на свищовското лечебно заведение и да осигури финансов ресурс за нормалното му функциониране.

Новият скенер в свищовската болница повиши значително възможностите за лечение на пациенти

Във връзка с промените в Закона за лечебните заведения, влезли в сила от 01 януари 2019 г. и Наредбата за субсидиране, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“-Свищов е с увеличен финансов ресурс за 2019 година. Общият размер на субсидията, определена за свищовското болнично заведение е в размер на 469 000 лв., което е над три пъти повече от миналогодишната субсидия, която е била в размер на 144 717 лв.

Румънски лекари обмениха опит с колегите си от свищовската болница

Предвиденото увеличение ще допринесе значително за нормалното функциониране на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ и е част от проекта на Наредбата за субсидиране, касаеща общинските лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/ или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Откриват новия 16-срезов скенер в свищовската болница

Припомняме, че първите резултати от срещите на кмета Генчев с министър Ананиев и председателя на надзорния съвет на НЗОК Жени Начева бяха на лице още през ноември 2018, когато лимитът на лечебното заведение беше повишен с 40 хиляди лева. Още тогава бяха обсъдени новите предизвикателства, пред които е изправена МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ с бюджет 2019 и бяха набелязани мерките, с които да се подобри дейността на свищовската болница.