На 30 юни изтича срокът за плащане на първата вноска на местните данъци и такси в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица купува електромобил
Община Горна Оряховица купува електромобил

30 юни е крайният срок за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, както и на данъка върху превозните средства за 2019 година, припомнят от дирекция „Местни приходи“.

Плащането на налозите може да стане на място в паричния салон на дирекцията, по банков път, в касите на EasyPay, FastPay, Банка ДСК, Български пощи. За улеснение на собствениците на имоти в населените места на общината, плащането на данъците може да се извърши в кметствата.

От дирекция „Местни приходи“ припомнят, крайният срок за втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса смет и данъка на МПС за настоящата година е 31 октомври.