До края на 2013 г. изграждаме всички регионални депа за отпадъци
До края на 2013 г. изграждаме всички регионални депа за отпадъци / DarikNews.bg
До 2013 г. изграждаме всички регионални депа за отпадъци
46868
До 2013 г. изграждаме всички регионални депа за отпадъци
  • До 2013 г. изграждаме всички регионални депа за отпадъци

700 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда" са насочени към изграждане на допълнителни 23 регионални депа за битови отпадъци в цялата страна. Имаме амбицията да ги завършим до края на 2013 г., за да има България една адекватна система за управление на отпадъците, каза във Велико Търново зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

Вече има изградени или са в процес на строителство 33 депа за екологично обезвреждане на генерираните битови отпадъци. Има пет-шест депа с изчерпан капацитет, но за тях ще бъде осигурено национално финансиране, обясни Манева. За подобни проекти ежегодно от държавния бюджет се заделят по 20 млн. лв. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) също отпуска 70 млн.лв. на година за екологични проекти.

Ресурс има, очакваме ефективни и модерни проекти, за да подобрим състоянието на околната среда, заяви Евдокия Манева. Тя участва в работата на 37-та асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България, която заседава във Велико Търново.

Работната програма е тридневна, фокусирана върху въпроси по управление на отпадъците и качеството на атмосферния въздух. В срещата участват еколози от над 100 общини, кметове, специалисти от държавни институции, представители на неправителствени организации.

Евдокия Манева призова новите кметове с промените в техните екипи да не се уволняват еколозите с доказани професионални качества, за да не се бавят проектите на общините в областта на управление на отпадъците.

Чуйте повече в звуковия файл.

Депото във Велико Търново отдавна трябваше да бъде изградено, но многобройните  делата по отчуждаване на имотите, които се водят в момента, бавят реализирането на проекта. Самият процес е извън ръцете на изпълнителната власт и ние ще чакаме решението на правораздавателните органи, каза още зам.-министър Манева.

Няма да изпуснем срока, надяваме се до края на март делата да приключат и проектът да се задвижи, обясни кметът на Велико Търново Даниел Панов. Екологията и "зелените" политики ще бъдат важна част в моето управление, подчерта градоначалникът, който ще работи за изграждане на повече места за отдих и зелени площи.