Съдия Мая Маркова стана зам.-председател на Апелативния съд във В. Търново
Съдия Мая Маркова стана зам.-председател на Апелативния съд във В. Търново / DarikNews.bg, архив
На 12.04.2019г. (петък) в Съдебната палата във Велико Търново ще се проведе традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт. 

За поредна година Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура организира съвместна програма с мероприятия, в която ще се включат ученици от осем училища и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, За първа година в мероприятията ще участват и ученици от училища извън Велико Търново – от гр. Дебелец, гр. Килифарево, гр. Златарица и гр. Стражица. 

В програмата са предвидени информационни турове в Съдебната палата, срещи на учениците със съдии, прокурори и следователи, симулативни процеси на наказателно дело и на дело за разпит на свидетел чрез използване на видеоконферентна връзка, адаптирани презентации за работата на съдебната власт за ученици от начален курс на обучение и др., изложба на архивни документи, свързани с историята на съдилищата и др.  

Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 09.00 ч. с приветствия от административният ръководител на Апелативен съд – Велико Търново и говорителят на Апелативна прокуратура – Велико Търново. 

Организираните мероприятия ще протекат по следната програма: 
8.20 – 09.00 – Посрещане на гостите  
09.00 – 09.15 – Откриване на „Ден на отворените врати” в Съдебната палата 
09.15 – 09.55 – Информационен тур в Районен съд  и презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца във ВТРС
09.15 – 09.55 – Информационен тур в Окръжен съд и демонстрация на софтуера за синтез на реч във ВТОС
09.30 – 10.30 –  Симулативен процес на дело за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка в Апелативен съд – Велико Търново
10.30 – 11.30 – Симулативен процес по право в Районен съд – Велико Търново. 
10.00 – 11.00 – Среща-дискусия на съдии, прокурори и следовател с ученици по въпроси, свързани с работата на съдебната власт. (Зала 9) 
12.15 – 12.45 – Информационен тур „Прокуратура” 
10.00 – 14.00 - Среща-представяне на работата на съда и прокуратурата пред   деца от началния курс на обучение (Три отделни срещи, всяка от които с продължение 1 час.) 
Информационен тур за ученици начален курс, включващ адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд.
09.00 – 14.00 – Изложба на архивни документи