трафик на хора
трафик на хора / DarikNews.bg, архив
Представен бе и отчет за работата на комисията за 2019 г.

Програма за дейността на Местната комисия за борба с трафик на хора през 2020 г. бе приета на първото за годината заседание. 

В него участваха Тодор Иванов, зам.-кмет, представители от Районната прокуратура, Областната дирекция на МВР, сектор БОП, ГПУ Варна, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“ и сдружение „Съучастие“.

Основни акценти в дейността на комисията през 2020 г. ще бъдат обучения и повишаване квалификацията на професионалисти, с цел прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора; Подобряване взаимодействието между институциите и повишаване информираността при разследване, разкриване и предотвратяване на престъплението ; Обмен на добри практики и набелязване на мерки за превенция на средата и намаляване на рисковете от попадане в трафик на хора; Предоставяне на адекватна защита на жертвите. Продължават и дейностите по на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас, включващи информационни кампании и срещи, обучения на доброволци за работа по метода „връстници обучават връстници“.

Представен бе отчет за дейността на комисията през 2019 г. По данни на Районна прокуратура-Варна през 2019 г. се забелязва намаление в броя на жертвите на трафик, които през 2019 г. са били 15 лица, а през 2018 г. - 21 души. През миналата година в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора във Варна е била предоставена закрила на 15 жени, на възраст между 16 и 38 години.