Общински съветници в езиков спор, не искат иновации, а нововъведения
Общински съветници в езиков спор, не искат иновации, а нововъведения / Дарик Варна, архив

Община Варна ще бъде партньор в сдружение, чиято цел е да съдейства за развитието на иновациите и съвременните технологии в областите здравеопазване, сигурност и мобилност в града. Това реши местният парламент на извънредно заседание, в което единствена точка в дневния ред бе даване на съгласие за участие на общината в сдружението с нестопанска цел "Клъстер Варна град на иновации".

Второ извънредно заседание на Общинския съвет за две седмици

Заседанието на местния парламент продължи по-малко от половин час, като през по-голяма част от времето имаше дебат за това как точно да се казва дружеството. Костадин Костадинов (коалиция „Варна") предложи вместо иновации, в името на сдружението да се впише нововъведения. „Имаме хубава българска дума, разбираема от всички. Думата иновации е нова и се използва в последните десетина години. Въпрос на чест за нас самите е да използваме собствения си език", изтъкна Костадинов.

Д-р Веселин Ангелов (ГЕРБ) пък предложи чуждата дума клъстер в заглавието да се замени с българска. Пишем български текст с английски думи на кирилица и неясно значение, според Петър Липчев (коалиция "Варна") .

Терминологията в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" изисква да се посочи, че се създава клъстер, който е свързан с развиването на иновации. Така е посочено в речника на самата програма, разясни представителят на Варна в Брюксел Биляна Раева. Тя добави, че за да бъдат изрядни документите към Министерство на икономиката, е добре вариантът да остане във вида, в който е предложен.

Така и двете предложения за замяна на думите клъстер и иновации не срещнаха одобрението на останалите съветници.

Спешната нужда от вземане на решение от страна на Общинския съвет Биляна Раева обясни с това, че в началото на октомври предстои отварянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 по процедура „Развитие на клъстерите в България". Има заложено изискване като кандидати да се допускат само клъстери, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел преди датата на обявяване на процедурата.

Сдружението ще развива и прилага работещи иновативни практики за развитие, изследване, популяризиране и социализиране на предприемаческата екосистема и качество на живот. Сред целите му е и насърчаване на връзката между наука, образование, здравеопазване, бизнес и общинска власт като фактор за динамичен и устойчив растеж. 

Разработването на "Клъстер Варна град на иновации" ще става в партньорство с три от варненските учебни заведения - Висшето военноморско училище, Варненския свободен университет и Медицинския университет. Проектът ще кандидатства за европейско финансиране в размер до 391 000 лева.

Беше поставен въпросът защо другите два варненски университета не са включени в клъстера. Според Божидар Чапаров („Граждани и експерти и СДС") не е подходено коректно към всички варненски висши учебни заведения и не всички са били поканени да се включат.

Към сдружението на по-късен етап могат да се включат и други партньори, ако те се идентифицират със заложените в проекта цели, обясни Биляна Раева.

В крайна сметка „за" създаването на клъстера гласуваха 32-ма съветници, един беше „против", е шестима гласуваха с „въздържал се".