Старата река
Старата река / netinfo
Община Казанлък започна работа по двата проекта за корекция на коритото на Старата река до казанлъшкия квартал „Крайречен“ и на дерето на реката в село Енина, до вливането му в „Крънската вада“. Двата проекта са сред главните в Инвестиционната програма на Общината за 2019г. и се изпълняват със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет.

Дейностите засягат двата участъка, които пострадаха най-тежко по време на поройните дъждове и овладяното наводнение на 25-и срещу 26-ти май през 2016 година.

В Енина ще бъдат изградени два нови моста, с ширина 8м. и дължина 5м., плюс прилежащата улица. За улеснение на жителите, до цялостното изграждане на новите два широки моста, старите няма да бъдат премахвани. На по-късен етап, тяхното отстраняване е наложително, защото те не подлежат на обезопасяване и носят риск за преливане на реката в отделните участъци на енинското дере.

Специална комисия описа щетите след кризисната майска нощ преди две години и с Констативен протокол Община Казанлък отправи искане за финансиране от Комисията още на 27.07.2016г. Заради промени в правилника на организацията на дейността на Комисията, през февруари, 2017г. Община Казанлък поднови искането за финансиране. В края на месец март, 2017г. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет реши да отпусне средства от държавния резерв за „предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии през 2017г. , и даде на Община Казанлък финансиране в размер на 373 728 лв.  Поради неотложност, общината със собствени сили и средства изгражда частично двете най-засегнати подпорни стени и почисти част от речното корито. Одобрените 373 728лв. са необходими за подобрения на двата обекта – в града и село Енина.

В града се работи по изграждане на нова подпорна стена, след което по най-близката до реката улица „Орфей“ ще бъде положена трайна настилка.

Работите в двата участъка, в зависимост от метеорологичните условия, трябва да приключат през тази пролет.