Дарик
Дарик / Деян Герговски
Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора“.

Надпреварата ще се състои на 11 април, а стартът ще бъде поставен на 9:00 часа пред сградата на общината, където ще бъде изграден Техническият информационен център за получаване на стартови пакети.

Трасето ще продължи по бул. „Цар Симеон Велики“ на изток, след бул. „Свети Патриарх Евтимий”, по северната лента на бул. „Цар Симеон Велики“, по надлез „Наталия“ и по северната лента на бул. „Никола Петков“. Маршрутът продължава до магазин „Метро“, като се използва северната лента на път ІІ-66.

За времето от 8:00 часа до 15:00 часа на 11 април на територията на Стара Загора, ще бъде спряно движението на личен транспорт, както следва:
1. бул. „Руски“, в отсечката от ул. „Св. Княз Борис” до „Цар Симеон Велики“;
2. бул. „Свети Патриарх Евтимий”,  от ул. „Генерал Столетов” до ул. „Генерал Гурко“;
3. ул. „Цар Иван Шишман”, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис“;
4. Северното платно на бул. „Цар Симеон Велики“, в отсечката от бул. „Свети Патриарх Евтимий“ по бул. „Никола Петков“, до пътен възел път I-5 с път II-66;
5. ул. „Любен Каравелов“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”;
6. ул. „Стефан Караджа“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”;
7. ул. „Ангел Кънчев“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”;
8. ул. „Подполковник Калитин“,  в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. Княз Борис”;
9. ул. „Стефан Сливков“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики” до ул. „Св. Княз Борис”, без да се ограничава движението по  ул. „Св. Княз Борис”;
10. ул. „Родопи“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до бул. „Никола Петков“.

Алтернативният обходен маршрут за личен транспорт е както следва:
1. За движещите се в посока изток – запад: по път II-66, по път № SZR1184 за с. Колена, от разклона за с. Хрищени, по път SZR1187 и по път I-5.
2. За движещите се в посока запад – изток: по бул. „Патриарх Евтимий“, по път I-5, по път SZR1187, от разклона за с. Хрищени по път № SZR1184 за с. Колена и по път II-66.

Oбходният маршрут за обществен транспорт е както следва:
1. По бул. „Славянски“ и бул. „Никола Петков“, движението за превозните средства на масовия градски транспорт, ще се осъществява двупосочно в южното пътно платно, което се състои от две активни летни за движение, като в южната активна лента, ще се движат автобусите в посока запад-изток, а в северната активна лента ще се движат съответно в посока изток-запад.
2. За движещите се  в посока запад - изток: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ - южното платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение бул. „Никола Петков“.
3. За движещите се в посока изток - запад: южното пътно платно - северна активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Генерал Гурко“.
4. Автобусни линии № 8 и № 21 ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ - ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Крайречен“ – преходна дъга от бул. „Славянски“, ул. „Хан Тервел“ – ул. „Христина Морфова“ /обръщало/.
5. Автобусни линии № 17 и 34 ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – южното пътно платно – южната активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – Пътен възел за гр.Казанлък на път I-5 – Хрищенско шосе.

Общественият транспорт по направлението с.Хрищени, с. Колена и с. Люляк за посочения период от време, няма да обслужва спирки: „Наталия“, „Самарско знаме“ и „Детска ясла № 3 Маргаритка“.

При изпълнението на линии от масовия градски транспорт, за посочените часове, отпадат спирки „Климент Охридски“ и „Чайка“. Обособяват се временни спирки на ул. „Генерал Гурко“ пред СУ „Иван Вазов“ и на ул. „Ангел Кънчев“, южно от кръстовището с ул. „Христо Ботев“.

Целият поток на транспортни средства за Стара Загора от Нова Загора, ще се отбива от път II-66 и ще минава през обходен маршрут с.Колена, път IV-660028 и с.Хрищени път IV-66032, като след това движението ще се извършва по път I-5. Движението от Хасково за Казанлък и обратно ще минава през обхода на Стара Загора-път I-5.

Полицейските служители и длъжностни лица от звено „Общинска охрана“ ще отстраняват принудително паркираните коли, които затрудняват провеждането на маратона.