документи документ
документи документ / Thinkstock/Getty Images
Агенцията по заетостта се обръща към работодателите, които вземат решение за освобождаване на своя персонал.

Апелът на институцията е чрез доброволното съдействие на бизнеса да се улесни преходът на освободените кадри от трудова заетост към безработица.

За тях ще е много полезно при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят да ги подпомогне, като им предостави намиращ са на сайта на Агенция по заетостта:

Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и  да подадат  съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или Формуляр за попълване на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ като безработно търсещо работа лице, и/или Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица.

Възможностите на работодателите да подпомогнат своите вече бивши кадри са подробно разписани в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта Вариант за РАБОТОДАТЕЛИ - съдействие за регистрация на освободен персонал.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда” и „Предлагащи работа”.