автобус разписание Стара Загора
автобус разписание Стара Загора / Община Стара Загора
Вижте актуално разписание на градския и междуселищния транспорт
Временни разписания на автобусни  и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 9 април, се въвеждат в община Стара Загора.
 
Причината е извънредното положение и мерките срещу разпространението на коронавируса.
 
Възстановява се движението на градските автобусните линии до 22:00 часа.
 
Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване. Те трябва да носят необходимите декларации за влизане и излизане от град Стара Загора, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.
 
 
Тролейбусни линии:
 
Линия 1:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10.
 • Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10.
 
 • в събота:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50.
 • Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:
06:15, 06:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40.
 
 • в неделя:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:50,  12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50.
 • Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:
06:15, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40.
 
 
Линия 2:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от ст. „Берое“:
05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:35, 07:50, 08:15, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:20, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
 • Часове на тръгване от кв. „К.Ганчев“:
05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:50, 08:05, 08:20, 08:45, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:30, 16:50, 17:15, 17:30, 17:45, 18:15, 18:40, 19:10, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
 
 • в почивни дни:
 • Часове на тръгване от ст. „Берое“:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
 • Часове на тръгване от кв. „К.Ганчев“:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
 
 
Линия 26:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25.
 • Часове на тръгване от „Мототехника“:
05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25.
 
 • само в събота:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50.
 • Часове на тръгване от „Мототехника“:
07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20.
 
 
Линия 36:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45.
 • Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:
05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45.
 
 • в почивни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:20, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40.
 • Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:
05:50, 06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50.
 
 
 
Градски автобусни линии:
 
Линия 13:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:35, 07:55, 08:20, 08:35, 08:55, 09:25, 09:55, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:20, 12:35, 12:55, 13:25, 14:05, 14:25, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30, 17:20, 17:35, 17:50, 18:25, 19:00, 19:40, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
                
 • Часове на тръгване от кв. „Зора“:
05:00, 05:15, 06:45, 07:35, 08:10, 08:25, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:10, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 19:00, 20:00, 20:15 до ТРУ, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 до ТРУ.
 
 • в почивни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:00, 06:55, 07:15, 07:55, 08:30, 09:40, 09:55, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 17:50, 18:55, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 22:00.
                
 • Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:15, 07:30, 08:30, 09:10, 09:40, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:15, 12:45, 14:00, 14:40, 15:40, 16:15, 16:55, 17:45, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 22:00.
 
 
Линия 14:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 19:00, 20:15.
 
 • Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:20, 06:40, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:40, 20:45.
 
 
Линия 20:
 • в работни дни:
 • Часове на тръгване от кв. „Самара“:
05:55, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00.
 
 • Часове на тръгване от Тракийски университет:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30.
 
 
Линия 51:
 • в работни дни:
 • Часове от кв. „Три чучура север“:
05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50,  10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 14:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50;
17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55 до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана, 20:30 до Алана, 21:00 до Алана, 21:30 до Алана.
 
 • Часове на тръгване от ДАИ:
05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20;
17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от Алана, 19:50 от Алана, 20:20 от Алана, 20:50 от Алана, 21:20 от Алана, 21:50 от Алана.  
 
 • в почивни дни:
Запазват се действащите часове. В неделя курсовете в 11:15, 11:45, 12:15 са до ДАИ. 11:42, 12:12, 12:42 часа – от ДАИ.
 
 
Линии 3, 8 и 12 ще се изпълняват съгласно маршрутните си разписания за работен и почивен ден.
 
 
 
Междуселищни линии:
 
Линия 17 и 34, посока „Гробищен парк“/с. Хрищени/с. Колена/ с. Люляк ще се движат по нов маршрут: бул. „Цар Симеон Велики“ => бул. „Никола Петков“ => обръща на Парк МОЛ => ляв завой към града => десен завой по ул. „Родопи“ и до края на маршрута се движат без промяна.  
 
 
Възстановяват се всички извънградски курсове.
Временно няма да се изпълняват следните курсове от разписанията на междуселищните линии в работни и почивни дни, считано от 09.04.2020 г. /четвъртък/ за работни дни и 11.04.2020 /събота/ за почивни дни:
 
 
Линия 17:
 • в работни дни:
05:30 часа „Хрищени – Три чучура север“
06:17 часа „Три чучура север – Хрищени“
07:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
11:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
12:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
13:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
14:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
15:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
16:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
20:15 часа „Три чучура север – Хрищени“
21:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
 
 • в почивни дни:
06:17 часа „кв. Три чучура север – с. Колена“
07:05 часа „с. Колена – кв. Три чучура север“
Курсът в 07:00 часа ще се движи до с. Колена. В 08:00 часа ще тръгва от с. Колена.
11:00 часа „кв. Три чучура север – с. Хрищени“
12:00 часа „с. Хрищени – кв. „Три чучура север“
19:10 часа „кв. Три чучура север – с. Колена“
20:00 часа „с. Колена – кв. Три чучура север“
Курсовете до Гробищен парк няма да се изпълняват.
 
 
Линия 22:
 • в почивни дни:
19:30 часа „кв. Зора – с. Калояновец“
20:20 часа „с. Калояновец – кв. Зора“
 
 
 
Линия 23:
 • в почивни дни:
19:40 часа „Стадион Берое – с. Боздуганово“
20:40 часа „с. Боздуганово – Стадион Берое“
 
 
Линия 24:
 • в работни дни:
05:45 часа „с. Кирилово – кв. Железник“
20:30 часа „кв. Зора - с. Богомилово“
21:10 часа „с. Богомилово – кв. Зора“
 
 • в почивни дни:
19:30 часа „кв. Зора – с. Кирилово“
20:15 часа „с. Кирилово – кв. Зора“
 
 
 
Линия 9:
 • в работни дни:
12:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
13:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“
14:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
15:00 часа „Ст. мин. бани – Зора“
И всички допълнителни маршрути, с които превозваме пътниците до банята в Старозагорски минерални бани /сряда, четвъртък и петък/. Т.Е. всички работни дни да бъдат с часове и маршрути, както са в понеделник и вторник.
 
 • в почивни дни:
11:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
12:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“
14:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
15:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“
 
 
Линия 91:
 • в работни дни:
19:00 часа „кв. Зора – Борилово“
19:50 часа „Борилово – кв. „Зора“
 
 • в почивни дни:
19:00 часа „кв. Зора – с. Борилово“
19:50 часа „с. Борилово – кв. Зора“
 
 
 
 
Линия 62 и 65:
 • в работни дни:
19:55 часа „кв. Железник – с. Преславен“
20:40 часа „с. Преславен – кв. Железник“.
 
Обединяват се курсовете на л.65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с л. 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут, както следва: 18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.
 
 • в почивни дни:
19:55 часа „кв. Железник – с. Преславен“
20:40 часа „с. Преславен – кв. Железник“
 
 
Линия 64:
 • в почивни дни:
19:30 часа „кв. Железник – с. Руманя“
20:50 часа „с. Руманя – кв. Железник“
Курсът в 17:30 часа ще се движи до с. Руманя. В 18:40 часа ще тръгва от с. Руманя.
 
       
Автобусни  линии тръгващи от Автогара Стара Загора, считано от 10 април (петък):
 
10.04.2020 год. /петък/:
Арнаути + Яворово 07,35; 17,45
Бенковски 06,45; 16,15;
Воденичарово 06,50; 16,15
Змейово 06,40 от Змейово; 09,00; 13,45; 18,00
Калояновец 11,30
Стрелец 06,10; 18,00
 
 
 
11 и 12.04.2020 год. /събота и неделя/:
Арнаути + Яворово 07,35; 17,45
Бенковски 06,45 само в събота; 16,15;
Змейово 09,00; 13,45; 18,00
Козаревец 09,30; 16,15
Стрелец 07,30; 18,00
 
 
 
Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени.