Регионална библиотека Стара Загора
Регионална библиотека Стара Загора / netinfo
Община Стара Загора организира изложба, на която ще бъдат представени проекти във връзка с проведения открит конкурс по реда на ЗОП за обект: "Стара Загора - град на поетите "Благоустрояване на пространството около музей "Литературна Стара Загора" и контактна зона".

Проявата е по инициатива на Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Стара Загора.

Представените проекти ще бъдат изложени на 8 юни от 14:00 ч  в зала 2 , ет. 2 в сградата на общинска администрация, на бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.