/ Община Стара Загора
На последното заседание на Общинския съвет в Стара Загора за годината, 41 от съветниците подкрепиха предложението общината да има свой химн. Произведението „Музикалната емблема на Стара Загора“, което близо 20 години звучи по време на различни събития, на Почетния гражданин на Стара Загора проф. Петър Жеков, от днес официално е обявено за химн.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора


Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора

В зала „П. Р. Славейков“ бе сестрата на именития проф. Жеков - Мария Жекова, която дари в полза на старозагорци, сграда в центъра на града, където през 2019 година ще заработи Културен център за даровити деца.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора

Стара Загора ще има свой официален химн

Декемврийската сесия на местния парламент започна с музикален коледен поздрав от малчуганите от Детска градина №10 „Светлина“. 15 от възпитаниците на детското заведение поздравиха общинските съветници и администрацията с празнични мелодии.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора

Над 50 предложения включи дневният ред на 39-тото заседание на Общинския съвет. Одобрение получи решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Оборудване за социална кухня към храм  „Св. Паисий Хилендарски“, направено от  Ротари клуб Стара Загора „Берое“.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора

Одобрено от съветниците бе и застраховането на имуществото на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД. Искането е на общинското лечебно заведение, тъй като работи с високотехнологична съвременна медицинска апаратура, както и със скъпоструващи медикаменти.

Решено:Стара Загора е град на българската бойна слава

Съветниците подкрепиха промени в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година. С преструктурирането на разходите ще се осигури възможност да бъдат инвестирани допълнителни средства за текущи ремонти, рехабилитация и поддръжка на улици и тротоарни настилки.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора


Увеличени са бюджетните средства на Дома за възрастни хора с физически увреждания за текуща издръжка. Средства бяха насочени и към Центровете за настаняване от семеен тип, както и за Центъра за временно настаняване, и за Дома за деца лишени от родителска грижа „Българка“.
 

Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора


Oбщински съвет реши Стара Загора да има свой химн
Община Стара Загора

Гласувана бе и началната тръжна цена от 36 лв. за един плътен куб.метър, без ДДС, при продажба на дървесина - общинска собственост.