/ IStock
Христо Ангелов встъпи в длъжност „Съдия“ в Районен съд-Стара Загора, съобщиха от обвинението.

Съдия Ангелов е бил председател на Районен съд-Гълъбово за два последователни мандата. През професионалния си стаж на съдия е разглеждал основно наказателни дела, поради което той ще се влее в наказателното отделение на съда.

Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 103 лица през октомври

Ангелов подписа акт за встъпване в длъжност „Съдия“ в Районен съд в присъствието само на и. ф. председателя на съда, съдия Милена Колева,
която го приветства и му пожела успехи и удовлетворение от бъдещата му работа в съда.

За събитието не беше проведено традиционното общо събрание на съдиите, предвид взетите в съда противоепидемични мерки.