На пето място сме по безработица в страната
На пето място сме по безработица в страната / netinfo

„Нивото на безработицата в Старозагорска област е 6,63 процента. Това ни нарежда на пето място в страната след София, Варна, Габрово и Бургас", информира директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. Спрямо август 2009 година равнището на безработицата е намаляло с 0,04 пункта, а регистрираните безработни със 72 души. С най - ниско равнище на безработица е община Гълъбово, а с най - висока община Николаево.

„Доколкото познавам пазара на труда в Стара Загора и наблюдавайки как се движат нещата през октомври, смятам , в следващите месеци няма да настъпи  значително нарастване на тези проценти", допълни Гьоков.

През месец септември в Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора, което обхваща общините Стара Загора и Опан, са регистрирани 4088 безработни при икономически активно население от  83 328 души.

От началото на годината нововключените безработни лица в програми за заетост са 1505, като най-много работа е осигурила Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост". От януари 2009 година в нея са се включили 228 безработни. На следващо място по обхват на безработни лица и социален ефект е Националната програма „Асистенти на хора с увреждания", в която през септември по заявки за личен асистент са работили 65 лица, а по проекти 15 безработни на социално подпомагане.

Други успешни програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели са Националната програма „Помощ за пенсиониране", по която работиха 19 безработни и Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.

„В тази програма бяха включени 11 безработни лица с намалена трудоспособност над 71 процента, а от началото на годината по нея са работили 65 безработни", каза още Гьоков.