Регистрираната безработица през октомври продължава да е под 8%
Регистрираната безработица през октомври продължава да е под 8% / Sofia Photo Agency, архив
Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора съвместно с община Стара Загора разкриват изнесено работно място за регистрации на  търсещи работа лица, освободени от работа поради извънредното положение в страната.

От 8 април желаещите да се регистрират като безработни, могат да посетят не само бюрото по труда в Стара Загора на ул. „Стефан Караджа”№8, но и временното работно място, което се намира в Туристическия културно-информационен център на Общината на бул. "Руски" № 27. Работното време на изнесеното работно място ще е от 09.00 до 17.00 с почивка от  12.00 до 13.00.

Бюрото по труда отново препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите му да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива на обществеността за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.
Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица, поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, т.е. за да получават обезщетения за безработица.

Агенцията по заетостта предоставя възможността за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенция по заетостта  на www.az.government.bg. На страницата има и помощна информация за начина за ползване на ССЕВ.

Агенцията по заетостта изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. Няма да се допускат в бюрото по труда лица, за които не е изтекъл карантинния срок, а за установените случаи на нарушение се уведомяват компетентните органи. Всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.