/ iStock/Getty Images
На 15 май изтича срокът за подаване на заявления за прием в първи клас в София.

Водещ критерий и тази година е близостта до училището при спазване на принципа на уседналост, като кандидат-първокласниците са разделени в четири групи.

След първо класиране: Над 7 хиляди деца остават без място в столичните детски градини и ясли

Новото е, че в първа група за прием, освен децата, които живеят в прилежащия район на училището в продължение на три и повече години, вече ще попадат и тези, чиито братя и сестри до 12 години учат в същото училище, независимо от местоживеенето.

Във втора група са децата, които живеят в района на училището от една до три години, в трета – под една година и в четвърта – тези, които не са от прилежащия район. Списъците с приетите на първо класиране първокласници в София ще бъдат обявени на 3 юни в 17 ч.