Увеличава се броят на подпомаганите хора с увреждания
Увеличава се броят на подпомаганите хора с увреждания / DarikNews.bg, архив

21 277 месечни добавки за социална интеграция на лица с трайни увреждания са били отпуснати през месец май в област Сливен. Броят на отпуснатите месечни добавки през същия период на 2013 г. е бил 21 051. Увеличението с 1,07% се дължи на по-големия реален брой лица с трайни увреждания в областта.

През същия период броят на лицата с увреждания в област Сливен е 10 471, докато през 2013 г. техният брой е 10 250. Увеличението е 2,16%.

 

С изключение на месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги и месечната добавка за достъпна информация, броят на останалите месечни добавки за социална интеграция, отпуснати през месец  май 2014 г. е по-голям спрямо броят им през 2013 г.