Журналистите от Търговище - наблюдатели на общински търгове и обществени поръчки
Журналистите от Търговище - наблюдатели на общински търгове и обществени поръчки / netinfo
Днес зам. кметът на Община Търговище Димитрина Петкова проведе работна среща с представители на медиите от Търговище. Уточнени бяха начините, по които журналистите ще могат да присъстват на търгове за продажба на общинско имущество и на процедури за провеждане на обществени поръчки.

Димитрина Петкова поясни, че при осъществяването на търгове с явно наддаване се наблюдават някои нередности. Едни кандидати упражняват натиск върху други с цел получаване на сума, за да не участват. Често се случва предварително договаряне кой какво да получи и се наддава максимум с една стъпка над първоначалната обявена цена. Това е причина общинското ръководство да предложи на Общински съвет в бъдеще търговете да са тайни, допълни тя.

Медиите ще получават информация за всички процедури и ще могат да присъстват като наблюдатели при осъществяването на търговете и при отварянето на предложенията за възлагане на обществени поръчки. Така гражданите ще могат да научат кои са били кандидатите, кои са допуснати до участие, какви са причините за отхвърлянето на отпадналите и кой е избран в резултат на критериите, посочени в съответната документация. Идеята е да се даде повече прозрачност на тези процеси.