Младежи участваха в обучението "Шест трика, за да ни запомнят при презентиране"

Младежи от клуб „Дебати“ и Младежки парламент към ОМД-Русе участваха в уебинар на тема "Шест трика, за да ни запомнят при презентиране". Обучението се проведе онлайн, като обучителят предаваше пряко от София по темата.

Детска оздравителница заработи в Русе

Сборният пункт беше една от залите на Общински младежки дом – Русе. Уебинарът беше изключително интересен и иновативен за младежите, тъй като цялата комуникация между тях и обучителя се осъществяваше посредством смартфони и компютри. Организатори на обучението бяха “Стратегия“ ЕООД и Фондация 42, които са част от партньорска мрежа, която провежда поредица от интерактивни обучения за млади хора между 17 и 30 години.

Основният фокус на обученията е поставен върху презентационните умения на младежите, които да им помогнат за тяхното личностно развитие и реализация. Използването на онлайн платформи за провеждане на обучения навлиза все повече в практиката и дава възможност за придобиване на различни умения, които са от изключителна важност за успешно и активно участие в социалния и професионалния живот на младежите.

650 лева събраха младите ротарианци в подкрепа на „Талант без граници“

Обучението "Шест трика, за да ни запомнят при презентиране" даде различна отправна точка на участниците. Те научиха как по-успешно да привличат и задържат вниманието на аудиторията, пред която говорят, как да представят атрактивно своите идеи и послания, за да постигнат целта на своята презентация и с какви похвати биха впечатлили слушателите. Младежите показаха активно участие, като задаваха много въпроси и споделиха личен опит.