Дарение получи екомузея
Дарение получи екомузея / РИМ Русе
Групова находка от морски таралежи от рода Macropneustes (вид Мacropneustes deshayesi) получи като дарение отдел „Природа“ на Регионален исторически музей-Русе. Фосилизираните вкаменелости са намерени в района на Варна. Морските таралежи (Echinoidea) са клас малки иглокожи организми, наброяващи около 950 съвременни вида. Срещат се във всички океани на дълбочина до 5 000 м.

Най-ранните вкаменелости датират от преди около 450 мил. години. Морските таралежи са живели в периода преди около 50 млн. години. По това време на част от територията на днешна Европа е съществувал солен воден басейн с името Паратетис в периода палеоген.

В този период територията на България, също е част от това море, което в тази част на Европа е сравнително плитко и топло и е известно под името Лютеско. Паратетисът е обхващал огромен регион на север от Алпите над Централна Европа до Азовско море в Централна Азия. Преди около 5 млн. години въпросният воден басейн, от който произхождат Черно, Азовско и Каспийско море, прогресивно започва да намалява своя размер. Находката се определя като групова, тъй като видовете от тази група са образували характерни струпвания. Възможно е същите да са били част от подводен прибой.