/ iStock/Getty Images
Прокуратурата разпореди проверка по реда на надзора за законност за подготвеността на общините в област Пловдив за зимното поддържане и почистване на пътищата и тротоарите в населените места и за състоянието на пътната мрежа и маркировката, съобщиха от обвинението.

В едномесечен срок всички кметове на общини в областта трябва да изготвят справки, в които да предоставят информация за осигуреността със снегопочистващи машини, смеси за опесъчаване и предотвратяване на заледявания, както и за персонала за зимното поддържане и почистване на пътища и тротоари.

Приеха новият общ устройствен план на Пловдив

Ако дейността е възложена на конкретно дружество, то трябва да бъде посочено как е организиран контролът на изпълнението.

Кметовете на общини също трябва да посочат състоянието на общинските пътища за ползване в зимни условия и на вертикалната и хоризонталната маркировка.

Разпореждането е изпратено до всички кметовете на общини в областта.