/ netinfo

Масови имунизации и реимунизации срещу морбили и рубеола започнаха в пловдивския район ,,Северен“.

Още четирима заболели от морбили в Благоевградско

Съвместната кампания на общопрактикуващите лекари, медицинският персонал и здравните медиатори от администрацията е поради високите нива на риск в етническите квартали Арман махала и Шекер махала, съобщи кметът на района Ральо Ралев.

Масови имунизации и реимунизации срещу морбили и рубеола в ,,Северен
netinfo

Издирени и установени са всички лица от 13-месечна до 18-годишна възраст без данни за имунизация и с пропуск в имунизационната схема. Общо за двете махали неимунизираните или подлежащите на реимунизация  са 51 деца. 36 от тях живеят извън страната, 2 деца са преместени в други градове, 9 са имунизирани, а други 4 ще бъдат реимунизирани.

Шарката при децата – какво трябва да знаем? (ВИДЕО)

Правителството стартира Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г., чиито задачи са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании и укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола.